Žiūrėjau į soc. problemų mastą Lietuvoje (patyčios šiuo kartu dėmesį pagavo) ir galvojau iš kur mūsyse tiek daug pykčio? Kodėl nemokame mylėti savęs ir vieni kitų. Kai vieną popietę ištiko atsakymas. Na, nebūtinai vienintelis. Bet šiek tiek šėšėlio atidengiantis.

Vaikystėje su šeima eidavome į bažnyčią. Bažnyčia buvo svarbi tėvams – kultūriškai, politiškai(?), bendruomeniškai. Gal čia noras kažkam priklausyti, kai vyko istoriniai pokyčiai, bet.. Klausimas man šiandiena įdomus kitas.

Karts nuo karto šventą dieną reikėdavo priklaupti prie klausyklos ir išpažinti nuodėmes. Niekaip nenorėjome to daryti. Bet “reikėdavo”. Kartais. Kiekvieną kartą, po ilgesnio laiko grįžtant prie klausyklos vis atrodė, kad nežinau nei ką pasakyti, nei kaip. Laukiant eilėje pasikalbėdavau su savimi, kad “nu tikrai neatsimenu”, “nieko blogo nepadariau”, “taip negali būti, sugalvok”. Sugalvodavau. Sąrašiukas skurdus, bet atleidimą gaudavau. Ir tada bėgdavau iš to tamsaus bažnyčios kampelio į šviesesnį. Su tikrai dideliu palengvėjimu.

Taip nuosekliai ir iš lėto patikėjau “mea culpa”. Mokino ne žodžiais – pamokslų tikriausiai buvo įvairių – mokino darbais, kurdami galingą įprotį matyti save blogai(-s) /nusidėjusiais. Jai neįdomūs tavo geri darbai, nes esi “nusidėjęs iš prigimties”. Toks nuoseklus mokymas tiesiai į mažų žmonių širdeles. Ar nebus taip, kad  80-ųjų vaikai užaugo, o tikėjimas, kurį nekaltai įsileidome, atėjo į mūsų namus,  į mūsų gyvenimus ir į mūsų komentarus?

Gal dėl to mums reikia neigiamų žinių (pamatyti blogesnius už save)? Gal dėl to nemokame būti geresni (nes tai niekada nebuvo svarbu)? Gal dėl to nemokame savęs ir kitų mylėti? ir dar daug panašių klausimų.

Tikėjimas, kad esame kalti, maži ir nuskriausti yra tiesus kelias į kreivus galios santykius ir iš to kylančias patyčias – kaip nesąmoningą būdą pasakyti, kad esu reikšmingas (nors vidinis tikėjimas ir sako kitaip).

Bet gal čia tik mano šešėliai.

Kiek ‘bažnyčios’ yra musyse?

*

čia apie bažnyčią su kuria aš augau. Tikiu, kad šiandiena, šviesos ir tikėjimo jose stipriai daugiau.