Kiekvienas kuriantis savo verslą žino, kad būtina galvoti apie marketingą, neretai šią savoką naudodamas kaip reklamos pakaitalą.  Bet vis dažniau norisi grįžti prie svarbaus klausimo – koks yra esminis marketingo tikslas?

“Marketingo tikslas yra žinoti ir suprasti klientą taip gerai, kad jūsų paslauga ar produktas jam tiktų ir parduotų pats save.”- labai tiksliai suformulavo Peter Druker. Tada rasis ir pelnas, kurį skaičiuoja kiekvienas verslas.

Dažnai susitikdama su labai skirtingais verslais girdisi, kad daugiausia galvojame apie save – ką mes parduodame ir kuo mes geri. Ką parduodame svarbu žinoti ir suprasti, tai viena iš svarbių dedamųjų. Bet pagalvoję apie save, nepadarome antro būtino žingnio -suprasti vartotoją, vertę, kurią kuriate jam. Kuo aiškiau suvokiame kuriamą vertę, tuo paprasčiau vartotojams bus jus rasti, to pasekoje- jūsų verslui augti.

Svarbu pritaikyti savo produktą prie klientų poreikių,  Sėkmingi  ženklai – nesellina, jie sprendžia vartotojų problemas. Kai gerai žinosite klientų poreikius ir integruosite tai kurdami vartotojo patirtį, produktas parduos pats save . Toks ir marketingo tikslas. Vivat